Polityka prywatności

  • 1

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług niniejszej witryny.

Serwis Befit dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych danych osobowych przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

 

  • 2

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników przekazywanych w związku z korzystaniem przez nich z usług za pośrednictwem Serwisu (dalej: „Dane Osobowe”) jest …………………, ul. ……………….., 00-000…………………, KRS ……………………………., nr NIP ……………………………..

Administrator zobowiązany jest przez przepisy prawa do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz zabraniem przez osobę nieuprawnioną, do przetwarzania danych zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz do chronienia danych przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

  • 3

Podstawa przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania Rejestracji.

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich poprawiania w każdym czasie.

 

  • 4

Informacje handlowe

Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług Administratora oraz innych produktów i usług, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził uprzednio zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę. Odwołanie zgody może zostać złożone pod adresem lub adresem e-mail: ………………….

Administrator może przetwarzać Dane Osobowe po zakończeniu świadczenia usługi, w celu ulepszenia usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych w Serwisie reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Użytkownika, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to uprzednio zgodę.

 

  • 5

Wykorzystanie plików Cookies – tzw. „ciasteczek”

„Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii podejmowanych prze niego działań.

„Ciasteczka” są wykorzystywane w celu:

1) identyfikowania Użytkownika i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Serwisie Administratora,

2) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Hasła, oraz

3) optymalizacji korzystania z Serwisu,

4) dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników, oraz

5) tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego komputerze „Ciasteczek“ m.in. za pomocą ustawień przeglądarki.

W sekcji Pomocy większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „Ciasteczek”.

Obok plików cookies Serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której dokonano wizyty w Serwisie.

 

  • 6

Prawa Użytkowników

Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych w każdym czasie oraz do ich poprawiania.

W przypadku przetwarzana danych osobowych w celach marketingowych w oparciu o udzieloną zgodę, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie i poprzez oświadczenie złożone w dowolnej formie.

Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 

  • 7

Postanowienia dodatkowe

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności można kierować na adres: biuro@fitness-befit.pl