5 kwietnia 2018

Regulamin Konkursu urodzinowego

KONKURS NA FACEBOOKU – REGULAMIN
Regulamin Konkursu „Udostępnij post”
1. Zasady przebiegu Konkursu „Udostępnij post” określa niniejszy Regulamin.
2. Organizatorem Konkursu jest BEFIT z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Leszczyńska 20
3. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 rok życia.
4. Aby wziąć udział w Konkursie konieczne jest posiadanie konta w serwisie Facebook.com. Uczestnik musi być również fanem strony Organizatora w serwisie Facebook.com.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
6. Osoba, która udostępni post, weźmie udział w wydarzeniu oraz oznaczy dwie osoby, zgodnie z poniższymi postanowieniami Regulaminu, staje się Uczestnikiem Konkursu.
7. Aby wziąć udział w Konkursie, należy spełnić powyższe warunki.
8. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w terminie 3 dni od dnia zakończenia konkursu w formie losowania.
9. Nagrodą za 1 miejsce jest zestaw voucher na siłownie Befit – karnet na 1 miesiąc oraz dwie wejściówki.
10. Zwycięzca nie może wymienić nagród na inne, na ich wartość pieniężną ani przenieść praw do ich otrzymania na osoby trzecie. Zwycięzcą nie może zostać organizator ani pracownik placówki.
11. O wygranej zwycięzca zostanie poinformowany w formie wiadomości oraz posta na portalu Facebook.
12. Odbiór nagrody następuje siedzibie organizatora w terminie dwóch tygodni od daty rozstrzygnięcia Konkursu po okazaniu dokumentu tożsamości.
13. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora imienia i nazwiska lub pseudonimu (nicka) na profilu Organizatora w serwisie Facebook.com, zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu bądź w nazwie profilu Uczestnika w serwisie Facebook.com.
14. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu i w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z Uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.
15. Polubienie profilu, udostępnienie zdjęcia konkursowego jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
16. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
17. Uczestnik nie ma prawa żądać od Organizatora zwrotu jakichkolwiek kosztów ani innych poniesionych przez siebie wydatków w związku z uczestnictwem w Konkursie.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w każdym czasie. Informacja o zmianie zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora
19. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail Konkursu: recepcja@fitness-befit.pl
20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
21. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

Zobacz też

12
09
Zastępstwo 12.09

Kochani ważne informacje z ostatniej chwili ! 😀     Dzisiejsze zajęcia za Kasię poprowadzi Sylwia!   Jutrzejsze zajęcia pilatesu z Kasią odwołane!   Pamiętajcie, że w sobotę MARATON FITNESS!   Zapraszamy wszystkich chętnych!   Wejście darmowe cały dzień!   Zabiegi na dłonie Mary Kay Polska!   Degustacje odżywek i koktajli BeFit Bielsko-Biała !   […]

Czytaj więcej